ĽUDIA = KĽÚČ K ÚSPECHU


Staňte sa súčasťou globálnej spoločnosti v prostredí
jedného z najmodernejších závodov v Európe.

Kľúčom k nášmu úspechu je získavanie a udržanie si kvalitných zamestnancov. Našim cieľom sú spokojní a šťastní zamestnanci, preto podporujeme prostredie, v ktorom zamestnanci môžu rásť a rozvíjať sa v priebehu ich kariéry. Podporuje sa aj účasť na školeniach a zvyšovanie kvalifikácie.

Uplatniť sa u nás môžu záujemcovia o prácu so stredoškolským vzdelaním, či už zo stredných odborných škôl, učilíšť s maturitou alebo bez maturity. Svoje schopnosti budete môcť uplatniť na operátorských pozíciách na výrobnej linke alebo v sklade.

Pre záujemcov s vysokoškolským vzdelaním máme pozície v oblasti administratívy (financie, personalistka, logistika a doprava).

Aj pre absolventov sú u nás dvere otvorené. Všetci novoprijatí zamestnanci prejdú viacúrovňovým tréningovým programom, vďaka ktorému získate vedomosti a zručnosti potrebné pre vykonávanie vašej práce.

Ak hľadáte úspešnú pozíciu v inovatívnej spoločnosti, príďte do spoločnosti GLOVIS Slovakia!