KĽÚČOVÉ HODNOTY HMG

Uvedením našich základných hodnôt do praxe pripravujeme cestu k lepšej budúcnosti.

Zákazník

Poskytujeme najlepšiu kvalitu a vynikajúce služby založené na firemnej kultúre zameranej na zákazníka.

Výzva

Využívame každú príležitosť čeliť výzvam. Sme presvedčení, že naše ciele dosiahneme neochvejnou vášňou a inovatívnym myslením.

Spolupráca

Vytvárame synergie vzájomnou komunikáciou a spoluprácou s vnútropodnikovými podnikmi a tiež s našimi obchodnými partnermi.

Ľudia

Veríme, že budúcnosť našej organizácie spočíva v mysliach a kompetenciách jednotlivých zamestnancov. Spoločnosť sa snaží podporovať rozvoj individuálnych kompetencií a vytvoriť firemnú kultúru, ktorá rešpektuje každého zamestnanca.

Globalita

Vzhľadom na rozmanitosť kultúr a zvykov sa spoločnosť GLOVIS usiluje byť svetovou špičkou vo všetkých našich obchodných oblastiach a snaží sa stať rešpektovaným globálnym občanom spoločnosti.