KONSOLIDAČNÉ STREDISKO

Kontajnery s dielcami vyrobenými v Južnej Kórei posiela GLOVIS Korea do prístavu Koper v Slovinsku. Odtiaľ sa prepravujú vlakmi alebo kamiónmi do Tepličky nad Váhom. Konsolidačné stredisko GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje príjem materiálu, vyloženie z kontajnerov, vybaľovanie, kontrolu kvality, skladovanie až po presné spracovanie dodávky dielcov na výrobnú linku KMS systémom Just In Time (JIT) a Just In Sequence (JIS).

KONTROLA KVALITY

Oddelenie kontroly kvality zodpovedá za to, že na montážnu linku KMS sa dostanú len kvalitné diely. GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje vstupnú kontrolu dielcov dovezených z Južnej Kórey, kontrolu správneho umiestnenia dielov v regáloch, riešenie problémov s kvalitou a triedenie a opravu nekvalitných dielov.

MONTÁŽNA LINKA PNEUMATÍK A KOLIES

GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje pre KMS okrem iného aj montáž hliníkových a oceľových kolies s pneumatikami. Táto linka bola postavená v rámci priamej investície spoločnosti GLOVIS.

FINALIZÁCIA A DISTRIBÚCIA VOZIDIEL

V rámci finalizácie a distribúcie vozidiel GLOVIS SLOVAKIA zabezpečuje presun vozidiel z linky na stredisko VPC, poslednú kontrolu, vybavenie vozidiel príslušenstvom, protikoróznu ochranu, skladovanie vozidiel na parkovisku a nakládka a preprava vozidiel.