2024 Kia Open Day registrácia

Registrácia pre zamestnancov GSK otvorená do 17.3.2024.

Vyplnením sa prihlasujete na Kia Open Day 2024 (sobota 22. júna). Celkovo je možné prihlásiť 5 ľudí vrátane zamestnanca. Medzi účastníkmi možno prihlásiť aj blízku rodinu (rodičia, starí rodičia, deti, partner/ka, súrodenci, synovec, neter, vnúčatá, kamaráti).